Lallzym 2,5g HC

Lallzym 2,5g HC

Šifra: 260101004
Dostupnost:
8,50 kn
1,13 €
U cijenu je uključen PDV
kom
ID artikla:1522
Težina:0,00 g
Akcija:-
Popust:0%
Cijena:8,50 kn
Opis:Enzim za bijelo grožđe.
Visoko koncentrirana pektinaza za bistrenje bijelih mošteva

Lallzyme HC je uravnotežena mješavina poligalakturonaze, pektin esteraze i pektin liaze. Ova tri enzima osiguravaju komplementarno, dopunsko djelovanje u smislu raskidanja veza unutar molekula pektina. Osim toga, HC je visoko koncentrirani proizvod, te teži filozofiji ka reduciranju upotrebe enoloških preparata na minimalne količine.

Lallzyme HC je proizvod visoke čistoće, te ne sadrži nepoželjne aktivnosti. U potpunosti je očišćen od aktivnosti cinamil – esteraze, koja je odgovorna za oslobađanje vinil-fenolnih prekursora.

DJELOVANJE
Za kvalitetu bistrenja (taloženja) mošta važne su dvije stvari:
brzina izvođenja bistrenja: radi limitiranja širenja spontane mikroflore
uravnotežen rezultat: prekomjerno bistrenje ometa, sprečava provođenje dobre fermentacije.
Pektin izoliran iz grožđa sadrži lance galakturonske kiseline i ramnogalakturonske kiseline, isprekidanih s dijelovima arabana, arabinogalaktana i ramnogalaktana. Pektin je kompleksna molekula koja zahtjeva sve tri enzimatske aktivnosti koje ima Lallzyme HC za njihovu razgradnju.
Nakon razgradnje pektina vrlo brzo slijedi i flokulacija pektinskih dijelova (negativnog naboja) s proteinima mošta (pozitivnog naboja). Nakon toga sedimentacija započinje brzo te skraćuje vrijeme bistrenja mošta.

DOZIRANJE
Preporučena doza je 0,5 do 2 g/hl ovisno o uvjetima u moštu.
Enzim otopiti u adekvatnoj količini vode (oko 1:100) ili mošta kako bi se olakšalo doziranje u cjelokupnoj količini mošta.